داروخانه فروشی-منطقه یوسف اباد-فروش نقد:۱۰-۱۲تومن-بیمه:۱۵تومن-با پتانسیل افزایش فروش


کروکی داروخانه باسابقه فروش۵-۶ تومن روزانه وبادسترسی عالی (انتهای یادگار امام) رهن داده میشود-آماده داروچیدن-فقط ۲۰۰تومن رهن کامل

داروخانه فروشی-منطقه غرب محدوده مرزداران-با سابقه فروش نقد روزانه:۷تومن(در حال حاضر۴-۵ تومن)-با پتانسیل بالا-مکان:استیجاری۱۳۵ متر(۳۰ تومن پیش-۷/۵ اجاره)-قیمت:۱/۲ میلیارد قابل مذاکره

داروخانه شبانه روزی فروشی -فروش نقد :حدود ۱میلیارد در ماه-بیمه:۲۰۰تومن حدودا-باملکیت حدود۲۱۰متر مسکونی موقعیت تجاری-منطقه مرکزی (سیروس )قیمت اعلامی:۱۵ میلیارد

داروخانه فروشی-منطقه غرب-فروش نقد:۵تومن-بیمه۱۵ تومن-مکان:استیجاری(ماهانه:۸تومن اجاره)-قیمت:۱/۱میلیارد

داروخانه نیمه فعال-منطقه قلهک-فروش نقد:۲ تومن-بیمه متصل-قیمت:۹۰۰تومن

داروخانه فروشی-منطقه ولنجک-فروش نقد:۲۵۰تومن ماهانه-بیمه:۱۵تومن(بیشترotc)-اجاره محل:۱۵تومن ماهانه-قیمت:مقطوع:۱/۵ میلیارد

داروخانه فروشی-منطقه پیروزی-روزانه-فروش نقد:۴-۵تومن -بیمه:۵۰ تومن به بالا-اجاره ملک فوق العاده مناسب(ماهانه:۲/۵تومن)-قیمت اعلامی:۱/۳۰۰میلیارد.

داروخانه فروشی-منطقه نیروی هوایی-نقد:۴تومن-بیمه ۵تومن-قیمت:۹۰۰تومن-فروش فقط به سرمایه گذار-فروشنده به عنوان مسوول موسس میماند.

داروخانه فروشی به همراه ملکیت مغازه ۳۶متر-فروش نقد:۴تومن-منطقه شریعتی-قیمت:۲/۸تومن

داروخانه فروشی(۳/۵دانگ)-فروش نقد:۳تومن-بیمه:۵تومن -مکان:اجاره(ماهانه:۲تومن)-فقط:۵۰۰تومن

داروخانه فروشی-غرب تهران-فروش نقد:۴تومن-بیمه:۸تومن-مکان:اجاره(۸تومن ماهانه)-قیمت:۱/۱۰۰تومن-با پتانسیل افزایش

داروخانه فروشی به همراه ملکیت مغازه(حدود۴۴متر)-فروش نقد:۴-۵تومن-بیمه:۵تومن-با دسترسی عالی از یادگارامام-قیمت:۱/۷۵۰تومن

داروخانه فروشی روزانه-منطقه۵-فروش نقد:۶/۵میلیون-بیمه:۱۵تومن-مکان:استیجاری-۱۵پیش ماهی۸تومن-قیمت:۱/۱میلیارد

داروخانه فروشی-منطقه آزادی-فروش نقد:۴/۵-

بیمه:۲۰ تومن ماهانه-۶۳ مترسرقفلی تجاری-

قیمت:2/4میلیارد