کشف دلیل ابتلا به اوتیسم

دانشمندان یک جهش ژنی در گروهی ازافراد مبتلا به اوتیسم را شناسایی کردندکه می تواند مانع از توسعه ارتباطات مغزی شده وفعالیت مغز را کند نماید.به نقل از مدیکال نیوزتودی این کشف می تواند به ایجاد داروهای جدید در درمان اوتیسم در نطفه منجرشود.آنها موفق به شناسایی یک جهش در یک ژن به نامDIXDC1شدند که موجب اختلال دررشدسیناپس(ساختارهای سیگنالینگ بین سلولهای عصبی)ومانع از فعالیت مغز می شود.اختلال در ژن فوق پروتیینDXDC1را از آموزش سلولهای مغز برای تشکیل سیناپس باز می دارد.منبع:isna