استفاده از بوتاکس برای درمان میگرن

محققان آمریکایی با انجام مطالعات علمی برروی سم بوتولینیوم دریافتند که درمان چهارنوع اختلال عصبی از طریق این سم،مطمین وموثراست:میگرن مزمن،حالت رعشه در بزرگسالان،کشیدگی عضلات گردن وپرش غیر عادی پلکها.مطالعه جدید این محققان نشان می دهد که این سم برای افراد مبتلا به میگرن واقعاً مفید است.